18 juni 2019

Het laatste nieuws van Bouwman Coatings

Het laatste nieuws van Bouwman Coatings

18 juni 2019

Prijsverhoging Sigma Coatings Glidden Boonstoppel:

Geachte relatie,
 

PPG Coatings Nederland B.V. gaat haar producten voor de merken Sigma Coatings, Glidden en Boonstoppel  met ingang van 1 juli 2019, met gemiddeld 3,5 % verhogen. Sterk toenemende kosten van grondstoffen en algemene inflatie maken dit noodzakelijk. 

Helaas ontkomt Bouwman Coatings B.V. er dan ook niet aan deze prijsverhoging door te berekenen aan haar klanten.

Er is dan ook per 1 juli a.s. een nieuwe prijscourant welke beschikbaar is voor u. Vraag ernaar bij onze medewerkers. Indien u er prijs op stelt deze digitaal te ontvangen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de administratie.

Verder zal ook ProGold haar prijzen verhogen per 1 juli 2019. Ook hier zijn de prijslijsten voor u beschikbaar.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot de filiaalmanagers.

Met vriendelijke groet,

Het team van Bouwman Coatings B.V.